Meny

Konstuniversitetet

Konstuniversitetet = Bildkonstakademin + Sibelius-Akademin + Teaterhögskolan 

Konstuniversitetet består av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. Konstuniversitetet erbjuder utbildning på högsta nivå i Finland inom musik, bildkonst, teater och dans. Vi erbjuder utbildning på finska, svenska och engelska. Nästa ansökningsperiod är i januari 2022. Här hittar du våra ansökningsguider som publiceras i slutet av oktober och början av november https://www.uniarts.fi/sv/for-sokande/ 

 • Bildkonstakademin

  Vid Bildkonstakademin kan du avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Undervisning ges i skulptur, måleri, konstgrafik och tid- och rumkonst. Inom tid- och rumkonst kan den studerande fokusera på studier inom rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. Dessutom ordnar Bildkonstakademin undervisning i Praxis – ett magisterprogram i konst och presentation med teoretisk inriktning (på engelska) samt utbildningsprogrammet Samtidskonstens historia och teori, som leder till en kandidatexamen (på finska).

 • Sibelius-Akademin

  Vid Sibelius-Akademin utbildas konstnärer, pedagoger och musikexperter som kan jobba inom många olika områden. För undervisningen svarar två avdelningar: avdelningen för klassisk musik och avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik. Undervisning ges i nio utbildningsprogram, som är uppdelade enligt flera huvudämnen. Dessutom erbjuds tre separata magisterprogram.

  På svenska kan du studera musikpedagogik och kyrkomusik.

  • Utbildningen i musikpedagogik ger ämneslärarbehörighet i musik för svenskspråkiga grundskolor. Du lär dig behärska olika musikstilar på flera olika instrument, leda körer och ensembler och arrangera material för olika sammansättningar.
  • Kärnan i kyrkomusikutbildningen utgörs av studier i sång, musikledning och orgelspel. Utbildningen förbereder dig både för att arbete som kantor och för många andra uppgifter inom musikområdet. 
 • Teaterhögskolan

  Från Teaterhögskolan utexamineras dramaturger, ljud- och ljusdesigners, scenografer, regissörer och skådespelare, skribenter inom olika konstnärliga områden, koreografer, dansare, dans- och teaterpedagoger och scenkonstnärer inom de performativa konstarterna.

  • Teaterhögskolan har ett helt svenskspråkigt utbildningsprogram i skådespelarkonst. 

Har du frågor?

Ifall du har frågor gällande våra utbildningsprogram eller ansökan får du gärna kontakta oss per e-post: 
Bildkonstakademin: kuva.ansokan@uniarts.fi
Sibelius-Akademin: siba.ansokan@uniarts.fi
Teaterhögskolan: teak.ansokan@uniarts.fi