Meny

Konstuniversitetet

Konstuniversitetet består av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. Konstuniversitetet erbjuder utbildning på högsta nivå i Finland inom musik, bildkonst, teater och dans. Hos oss utexamineras konstnärer, forskare och experter som förändrar världen. Vi erbjuder utbildning på finska, svenska och engelska. Några av Konstuniversitetets utbildningar går helt på svenska. Nästa ansökningsperiod är i januari 2021.

Du hittar våra ansökningsguider som publiceras i slutet av oktober och början av november HÄR.

 • Bildkonstakademin

  Vid Bildkonstakademin, som har profilerat sig inom fri konst, utgår undervisningen från en individinriktad undervisningsplan, möten mellan lärare och studerande samt personlig handledning. Lärarna vid Bildkonstakademin är erkända bildkonstnärer och specialister inom olika konstarter.

  Studieområden som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst är skulptur, måleri, konstgrafik och tid- och rumskonst. Inom studieområdet för tid- och rumskonst är det möjligt att välja följande inriktningsalternativ: rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. Dessutom arrangerar Bildkonstakademin undervisning i Praxis – ett magisterprogram i konst och presentation med teoretisk inriktning.

 • Sibelius-Akademin

  Sibelius-Akademin är en av Europas största musikakademier och förmedlar den högsta utbildningen inom musikområdet i Finland. Kärnan i studierna är att utvecklas till en musiker som känner sin kreativa identitet. De studerande lär sig behärska instrument, de utvecklar sina konstnärliga och teoretiska kunskaper samt lär sig det de tillägnat sig under praktik i arbetslivet. Den studerande kan fokusera på en långtgående specialisering inom ett område eller skaffa sig bredare kunskaper.

  Vid Sibelius-Akademin utbildas konstnärer, pedagoger och musikexperter som kan jobba inom många olika områden. För undervisningen svarar två avdelningar: avdelningen för klassisk musik och avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik. Undervisning ges i nio utbildningsprogram, som är uppdelade enligt flera huvudämnen. Dessutom erbjuds fyra separata magisterprogram.

 • Teaterhögskolan

  Konstuniversitets Teaterhögskola erbjuder scenkonstutbildning från kandidat- till doktorandnivå. Studiernas mål är att utveckla konstnärligt tänkande oh färdighet att granska konst och kunskap samt att skapa ny konst och kunskap. Undervisningen består i huvudsak av kontakundervisning som förutsätter närvaro. På grund av det intensiva arbetssättet kräver studierna engagemang, samarbete, nyfikenhet och mottaglighet.

  Från Teaterhögskolan utexamineras dramaturger, ljud- och ljusdesigners, scenografer, regissörer och skådespelare, skribenter inom olika konstnärliga områden, koreografer, dansare, dans- och teaterpedagoger och scenkonstnärer inom de performativa konstarterna.

Har du frågor?

Ifall du har frågor gällande våra utbildningsprogram får du gärna kontakta oss via mejl:
Bildkonstakademin: kuva.ansokan@uniarts.fi
Sibelius-Akademin: siba.ansokan@uniarts.fi
Teaterhögskolan: teak.ansokan@uniarts.fi