Meny

Om Helsingforsalliansen och Studera i Helsingfors

Om Helsingforsalliansen

Helsingforsalliansen är ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingforsregionen. I samarbetet medverkar Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Syftet med samarbetet är att försäkra tillgången till en mångsidig och högklassig högskoleutbildning på svenska i Helsingfors samt bära ett gemensamt ansvar för regionens framtida tvåspråkighet. 

Helsingforsalliansens verksamhet omfattar bl.a språkstöd (Språkalliansen), IT-pedagogiska satsningar (SvIKT och PKC) och Högskoledagen. Helsingforsalliansen är också initiativtagare till högskolornas satsning på svenskspråkiga studiepsykologer och samarbeten inom undervisning och forskning i rättsvetenskap (Rättsam). 

Vad är Studera i Helsingfors?

Hos Studera i Helsingfors hittar du bl.a. 

  • Information om vad du kan studera på svenska på högskola i Helsingforsregionen 
  • Konkreta tips, övningar och verktyg som hjälper dig in i studielivet och under studietiden 

Vår främsta målgrupp är personer som är intresserade av att söka till svenskspråkig högskoleutbildning i Helsingfors samt svenskspråkiga studenter vid Helsingforsalliansens högskolor (HU, Hanken, Aalto, Konstuniversitetet och Arcada). Studiehandledare på andra stadiet utgör också en viktig målgrupp.

Information om webbplatsen

Läs vår integritetspolicy.

Foto (om inget annat nämns): Simon Bergholm.

Studeraihelsingfors.fi är utvecklad med hjälp av understöd från Undervisnings- och kulturministeriet.