Meny

Om Helsingforsalliansen och Studera i Helsingfors

Om Helsingforsalliansen

Helsingforsalliansen är ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingforsregionen. I samarbetet medverkar Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Syftet med samarbetet är att försäkra tillgången till en mångsidig och högklassig högskoleutbildning på svenska i Helsingfors samt bära ett gemensamt ansvar för regionens framtida tvåspråkighet. 

Helsingforsalliansens verksamhet omfattar bl.a språkstöd (Språkalliansen), IT-pedagogiska satsningar (SvIKT och PKC) och Högskoledagen. Helsingforsalliansen är också initiativtagare till högskolornas satsning på svenskspråkiga studiepsykologer och samarbeten inom undervisning och forskning i rättsvetenskap (Rättsam). 

Vad är Studera i Helsingfors?

Hos Studera i Helsingfors hittar du bl.a. 

  • Information om vad du kan studera på svenska på högskola i Helsingforsregionen 
  • Vägledning när du är i vägskäl, alltså någon att prata med då du fundera på frågor som: Vad ska jag studera? Har jag valt rätt? Hur kommer jag vidare när det känns jobbigt med studierna? 
  • Konkreta tips, övningar och verktyg som hjälper dig in i studielivet och under studietiden 

Vägledningstjänsterna på Studera i Helsingfors hör till Helsingforsalliansens projekt Vägledningscenter på svenska i Helsingfors. Projektet är ett av regeringens spetsprojekt och finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet åren 2017–2019. Projektet drivs av yrkeshögskolan Arcada och förverkligas tillsammans med Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet. 

Vägledare 
Helena Martin
Mia Ekström 

För tillfället erbjuder vi vägledning via Whatsapp, e-post, face-to-face (och Skype).  
Whatsapp: 040 593 43 85 
E-post: vagledning@studeraihelsingfors.fi,  
Kontaktformulär  
Du kan också skriva till oss i chatrutan längst nere på sidan. 

Vår främsta målgrupp är personer som är intresserade av att söka till svenskspråkig högskoleutbildning i Helsingfors samt svenskspråkiga studenter vid Helsingforsalliansens högskolor (HU, Hanken, Aalto, Konstuniversitetet och Arcada). Studiehandledare på andra stadiet utgör också en viktig målgrupp.

Studiebesök

Våra vägledare kommer gärna på besök till er skola eller organisation. Vi erbjuder information och vägledning för grupper eller enskilda vägledningssamtal kring studievalsfrågor. För enskilda vägledningssamtal under besöket behöver vi tillgång till ett separat rum där vi kan föra samtalen. Hör av dig till vagledning@studeraihelsingfors.fi om du vill bjuda in oss på besök, så kommer vi överens om tidtabell, innehåll och praktiska arrangemang. 

Information om webbplatsen

Läs vår integritetspolicy.

Foto (om inget annat nämns): Simon Bergholm.

Studeraihelsingfors.fi är utvecklad med hjälp av understöd från Undervisnings- och kulturministeriet.