Meny

Börja studera på högskola hösten 2019!

Gemensam ansökan till universitet och yrkeshögskolor har två ansökningstider. Ansökningstid 1 börjar onsdag 9.1.2019.

Ansökningstid 1 ons 9.1− ons 23.1.2019 gäller:

Utbildningar på främmande språk vid yrkeshögskolor och universitet

Utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet

Ansökningstid 2 ons 20.3− ons 3.4.2019:

Svensk- och finskspråkiga utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet

Ansökan till universitet och yrkeshögskolor sker via Studieinfo.fi:

Studieinfo.fi