Meny

Språkstöd

Språkstöd för avhandlingar

Vi erbjuder studenter vid Aalto, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Soc&kom gratis språkstöd för avhandlingar på svenska.

Du kan få språkstöd för din kandidatavhandling, avhandling pro gradu, ditt diplomarbete eller för andra typer av examensarbeten på svenska. Språkstödet består av respons på 5–10 sidor av din text och ett samtal om din text. Processen tar ungefär två veckor. Språkgranskaren ger skrivråd, men tar inte ansvar för områdesspecifika termer i texten. Klicka på länken nedan och fyll i blanketten så tidigt som möjligt för att få en språkgranskare.

Språkstöd för avhandling

Språkkurser och digitala guider

Högskolornas egna språkcenter erbjuder språkundervisning. Om du vill gå en språkkurs anmäler du dig direkt till din högskola. Språkkurser ordnas också t.ex. av Helsingfors Arbis och Esbo Arbis.

Den digitala guiden Språkhjälpen hjälper dig när du skriver olika typer av akademiska texter eller när du planerar ett muntligt tal eller föredrag. Vi har också samlat skrivtips som du kan ha nytta av i dina studier på sidan Tips om vetenskapligt skrivande.