Meny

Språkstöd och språkfrågor

Klarar man sig bra utan finska i Helsingfors?

Nja. Helsingfors har, precis som Åbo, ca 5-6 % svenskspråkiga invånare. Staden är alltså tvåspråkig och alla finskspråkiga studerar svenska i skolan. Många finskspråkiga har dock inte möjlighet att öva sin svenska och har kanske hunnit glömma den efter sin skolgång. Därför föredrar många att tala engelska med svenskspråkiga. Samtidigt finns det finskspråkiga som gärna talar svenska med dig, så det kan löna sig att prova!

Kunskaperna i engelska är relativt bra i Finland, och går det inte med svenska brukar de flesta förstå eller tala engelska. Känner du ändå att du vill lära dig finska erbjuder alla universitet och högskolor kurser i finska från grundnivå. Vissa utbildningar, till exempel på Helsingfors universitet, kräver 5 studiepoäng av finska kurser. Finska är ett annorlunda språk, men lättare än du tror.

Du har rätt att få svenskspråkig service på statliga och kommunala instanser. Dessutom är alla gatuskyltar och t.ex. information på bussar och spårvagnar både på finska och på svenska. Beroende på vilken högskola du väljer kan du i olika hög grad klara dig med bara svenska. Här hittar du mer info om studieutbud på svenska i Helsingfors.


Är man garanterad sjukvård och liknande service på svenska?

Ja. Som student vid ett universitet i Helsingfors har du rätt till svenskspråkig hälsovård via Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS). Helsingfors och Esbo stad erbjuder också hälsovårdstjänster på svenska. All statlig och kommunal service, t.ex. FPA och Skatteförvaltningen är också skyldiga att ge dig service på svenska, men ibland måste du säga till att du vill ha det. Läs mer om hälsovårdstjänster för studenter på sidan Hälsa och välmående.


Kan man studera endast på svenska i Helsingfors, eller på svenska och engelska?

Ja. I Helsingfors kan du studera på svenska vid Aalto-universitetet, Arcada, Hanken, Konstuniversitetet, Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Det finns också utbildningsprogram på engelska, särskilt på magisternivå. Alla högskolor har också ett brett utbud av kurser på engelska.

På Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är personalen svenskspråkig och på Hanken och Arcada är största delen av personalen svenskspråkig. De andra högskolorna är också officiellt tvåspråkiga så du har rätt till service på svenska och du får skriva tenter på svenska om du vill.

På sidan Utbildningar på kandidatnivå hittar du en lista på vilka ämnen du kan studera helt eller delvis på svenska.


Språkstöd för avhandlingar

Vi erbjuder studenter vid Aalto, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Soc&kom gratis språkstöd för avhandlingar på svenska.

Du kan få språkstöd för din kandidatavhandling, avhandling pro gradu, ditt diplomarbete eller för andra typer av examensarbeten på svenska. Språkstödet består av respons på 5–10 sidor av din text och ett samtal om din text. Processen tar ungefär två veckor. Språkgranskaren ger skrivråd, men tar inte ansvar för områdesspecifika termer i texten. Klicka på länken nedan och fyll i blanketten så tidigt som möjligt för att få en språkgranskare.

Språkstöd för avhandling


Språkkurser och digitala guider

Högskolornas egna språkcenter erbjuder språkundervisning. Om du vill gå en språkkurs anmäler du dig direkt till din högskola. Språkkurser ordnas också t.ex. av Helsingfors Arbis och Esbo Arbis.

Den digitala guiden Språkhjälpen hjälper dig när du skriver olika typer av akademiska texter eller när du planerar ett muntligt tal eller föredrag. Vi har också samlat skrivtips som du kan ha nytta av i dina studier på sidan Tips om vetenskapligt skrivande.


Hurdan är inställningen till svenskspråkiga i Helsingfors?

I allmänhet positiv. Det är väldigt ovanligt att någon uppför sig kränkande eller hotfullt för att man pratar svenska. Många finskspråkiga förstår lite svenska men talar inte språket.


Jag vill lära mig bättre finska. Hur gör jag?

Många som kommer till Helsingfors för att studera vill förbättra sin finska. I de flesta utbildningarna på kandidatnivå ingår kurser i finska, precis som på universiteten i andra delar av landet. Högskolornas språkcenter ordnar också kurser på olika nivåer, allt från nybörjarkurser till mera avancerade. Dessutom erbjuds språkkurser av t.ex. Helsingfors Arbis och Esbo Arbis.


Om du inte hittar svar på din fråga, får du mer än gärna kontakta oss! Vi svarar per e-post senast inom några vardagar.