Meny

Studentföreningar

Studentkårer:

Aalto-universitets studentkår
Arcadas studerandekår
Svenska Handelshögskolans Studentkår
Studentkåren vid Helsingfors universitet
Konstuniversitetets studentkår

Svenskspråkiga nationer:

Nylands Nation (NN)
Åbo Nation (ÅN)
Östra Finlands Nation (ÖFN)
Vasa Nation (VN)
Teknologföreningen (TF)

Svenskspråkiga studentföreningar vid Arcada:

Commedia (media- och kulturstuderande)
HoSK (studerande inom idrott, social- och hälsovård)
TLK (ingenjörsstuderande)
HanSe SF (studeranden inom företagsekonomi och turism)
Kult rf (kulturproducentstuderande)

Svenskspråkiga studentföreningar vid Helsingfors universitet:

SNÄf (tak­organ­isation för svenska nationer och fören­ing­ar)
Juristklubben Codex
Medicinarklubben Thorax
Didacta (pedagogik och vuxenpedagogik)
Historicus (historia)
Lycksalighetens Ö (nordisk litteratur)
Saga (nordiska språk och svensk översättning)
Skald (magisterprogrammet kultur och kommunikation)
Spektrum (matematik, kemi, fysik och datavetenskap)
Svenska Naturvetarklubben (biologi och miljövetenskap)
Svenska Studenters Agro-Forst Förening (studeranden vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)
Politicus (studerande vid statsvetenskapliga fakulteten)
StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan (StudOrg) (studeranden på Soc&kom)
Habitus (sociologi, Soc&kom)
Statsvett (statskunskap med förvaltning, Soc&kom)
J-komm (journalistik, Soc&kom)
Octavia (socialt arbete, Soc&kom)
Borderline (socialpsykologi, Soc&kom)
Justitia (rättsvetenskap, Soc&kom)

Övriga studentföreningar

Åländska studentföreningen i Helsingfors

Akademiska Damkören Lyran
Akademiska Sångföreningen

Studentteatern

Saknas er studentförening i listan? Kontakta koordinator@studeraihelsingfors.fi.