Meny

Studera i Finland

Två officiella språk – finska och svenska

Finland, som ett tvåspråkigt land, har ett stort utbud av högklassig högskoleutbildning på svenska. I Helsingfors kan du studera på svenska vid Aalto-universitetet, Arcada, Svenska handelshögskolan (Hanken), Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Här hittar du alla svenskspråkiga utbildningar på kandidatnivå och magisternivå i Helsingfors.

Eftersom Finland är tvåspråkigt har du också rätt att få service på svenska i kontakt med staten eller kommunen. Du kan läsa mer om hur det är att leva som svenskspråkig i Helsingfors på sidan Språkfrågor.  

Ett av världens bästa utbildningssystem

Finlands utbildningssystem har rankats som det bästa i världen i flera olika studier, vilket gör en finsk utbildning väldigt värdefull på arbetsmarknaden. Högskolorna i Helsingforsregionen hör inte bara till Finlands bästa, de klarar sig också väldigt bra i internationella rankningar. Bekanta dig med högskolorna.  

Utbildningen är gratis

Du som kommer från Sverige (eller ett annat EU- eller EES-land) betalar inga terminsavgifter, och du kan dessutom ansöka om både bidrag och lån hos CSN för dina studier. Är det dyrt att studera i Helsingfors och hur har du råd att studera? Vi svarar på frågorna här.  

Otroliga studentförmåner

Studenter i Finland betalar årligen en medlemsavgift till studentkåren vid sin högskola. Medlemsavgiften är kring 100 euro per år beroende på studentkår, och för den får man ett studentkort som ger en tillgång till olika studentförmåner. Medlemskapet berättigar bland annat till de följande förmånerna:

 • Studenthälsovård

  Du som studerar vid en högskola i Helsingfors har rätt till svenskspråkig hälsovård via Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS). SHVS erbjuder dig gratis tjänster inom hälsovård, tandvård och mental hälsa samt billiga besök hos specialistläkare.  Läs mer om hälso- och sjukvård för studenter  eller bekanta dig med SHVS via deras webbsida.

 • Studentlunch

  Vid högskolorna finns studentrestauranger som erbjuder dig billig lunch (varierar mellan 1,80 – 3,60 euro) då du visar upp ditt studentkort.

 • Studentbostäder

  Studenter kan också ansöka om att få bo i en förmånlig studentbostad via olika organisationer. Du kan också söka bostad på den privata hyresmarknaden. Läs mer om boende i Helsingfors.

 • Studentrabatter

  Som student i Helsingfors får du 45 % rabatt på månads- och årskort. Studentkortet ger dig också rabatter på allt från kulturaktiviteter, resor och gym till försäkringar, kläder och elektronik.

 • Bibliotek

  I högskolornas bibliotek kan du låna nästan all kurslitteratur. I Finland behöver högskolestudenter sällan köpa sina kursböcker.

Innehållsrikt studieliv

Förutom att Finland erbjuder högskoleutbildning av hög kvalitet och fantastiska studentförmåner är det roligt att studera här. Vid varje högskola finns flera studentföreningar, som aktivt bygger en stark gemenskap kring studierna genom att ordna olika aktiviteter och studentevenemang. Att gå med i en studentförening är ett ypperligt sätt att hitta nya vänner! Här hittar du en lista på alla svenskspråkiga studentföreningar vid högskolorna i Helsingfors.  

Antagning till utbildningarna vid högskolorna

Högskolorna införde betygsurval år 2020. Hädanefter fylls majoriteten av studieplatserna vid universiteten på basis av studentexamensvitsord och vid yrkeshögskolorna på basis av betyg i studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen. Utöver betygsurvalet kan man bli antagen genom t.ex. urvalsprov och den öppna högskoleleden. Läs mer om hur du söker.  

Gäller min finska utbildning i Sverige?

Vissa specialistyrken kan kräva att man kompletterar sin examen med några kurser om du vill arbeta i Sverige, till exempel om du vill arbeta med offentliga förvaltningen. Magisterutbildning i Finland motsvarar masterutbildningen i Sverige. Läs mer om hur en utländsk utbildning gäller i Sverige på Universitets- och högskolerådets sida.

Vissa benämningar kan variera samt att vissa examenstitlar går under namn som inte är kända i Sverige. Exempelvis har en tradenom utbildning i företagsekonomi och motsvarar ungefär en svensk civilekonom. Gemensamt är dock fokus på entreprenörskap, företagsekonomi, redovisning och andra områden inom näringslivet. En tradenom har färdigheter som möjliggör en karriär i Finland, Sverige eller internationellt.

I Finland talar man – på svenska – även parallellt om bachelor- och kandidatutbildningar samt om master-utbildningar och magisterutbildningar. Rent teoretiskt finns det inga skillnader mellan benämningarna, men i praktiken använder yrkeshögskolorna benämningarna bachelor och master, medan universiteten använder benämningarna kandidat och magister. En bachelor-examen har även ofta en större omfattning och tar därför i regel längre tid att avklara än en kandidat-examen. Rent formellt klassas de båda dock som lägre högskole-examina.

Dessutom finns det en del benämningar som varierar mellan finlandssvenska och rikssvenska. Här nedan följer några exempel:

FinlandssvenskaSverigesvenska
StudiepoängHögskolepoäng
ErgoterapeutArbetsterapeut
DiplomingenjörCivilingenjör

Vad tycker studeranden från Sverige och Åland om Helsingfors?

Marcus Syrén

Nordiska språk på Helsingfors universitet

Emilio Jantunen

Manus och regi på  Yrkeshögskolan Arcada

Emma Lindvall

Handelsrätt på Hanken Svenska handelshögskolan