Meny

Studiefrågor och studieärenden

När du studerar på en högskola eller ett universitet har du många olika ställen att vända dig till med alla frågor som gäller dina studier. På den här sidan har vi samlat information om vem eller vilka du kan vända dig till.

Arcada

 • Om du har frågor som gäller dina studier i allmänhet, t.ex. studieplan eller kursval, ska du vända dig till din institutions amanuens. Amanuensernas kontaktuppgifter hittar du under din egen institutions sidor på Arcadas studieguide. Om du är osäker på vem du ska vända dig till kan du börja med att fråga amanuensen.
 • Till studiekoordinatorerna kan du vända dig med frågor om läsårsanmälan, studierätt, studie- och prestationsintyg och examensbetyg.
 • Studievägledaren och specialpedagogen stöder studenter i studiefärdigheter och tidsanvändning, finns som bollplank för att fundera på framtiden och kan utfärda intyg för särskilt pedagogiskt stöd.

Hanken

 • Studievägledaren kan du vända dig till om du har frågor om examensstrukturer och den undervisande personalen kan svara på frågor om enskilda kurser.
 • För kortare ärenden såsom information, intyg, blanketter och ansökningar kan du vända dig till Studentservice.

Helsingfors universitet

 • Helsingfors universitets studentservice finns till för alla studenter vid universitetet och har serviceställen på flera olika campus.
 • I löpande ärenden såsom läsårsanmälan, intyg eller inskrivning kan du vända dig till någon av servicepunkterna som finns vid de olika campusen. Du kan också boka tid för personlig handledning om du har många olika frågor, om du vill diskutera något av dina ärenden mer på djupet, eller om du är osäker på vem du ska vända dig till.
 • Om du undrar över studiehelheter och din individuella studieplan (ISP) kan du vända dig till personalen på ditt utbildningsprogram.
 • Mer information om rådgivningen vid Helsingfors universitet finns samlat här.

Konstuniversitetet

 • Med stöd i studierna, t.ex. råd, vägledning eller planering av studierna, kan du vända dig till din lärartutor, studiekoordinatorn, studieplaneraren eller en annan lärare på ditt studieprogram.
 • Du som studerar på Konstuniversitetet hittar mer info på intranätet Artsi (inloggning krävs).

Aalto-universitetet