Meny

Vägledning

Är du studerande eller vill du börja studera? Vill du ha hjälp med att välja utbildning eller funderar du på om du gjort rätt val beträffande studieplats? Känns det som att du behöver stöd för att få kontroll över dina studier eller har du andra funderingar som du behöver prata med någon om? Vägledning kan vara ett sätt att få ordning på dina tankar.

Du kan t.ex. kontakta oss för vägledning om:

 • du vill söka till högskola, men har svårt att veta/välja vart du ska söka
 • du redan studerar, men känner att du ändrat dig och funderar på att byta inriktning
 • det känns jobbigt att studera
 • du saknar motivation eller känner dig stressad.

Vi erbjuder vägledning i studierelaterade frågor, både för dig som funderar på att söka till högskola och för dig som redan studerar. Vägledare på Studera i Helsingfors fungerar som neutrala personer som du kan kontakta om det känns svårt att gå t.ex. till din studiehandledare eller amanuens. 

 • Individuell vägledning

  Vi erbjuder individuell vägledning via whatsapp, e-post, Skype och face-to-face. När du är i kontakt med våra vägledare grundar sig vägledningen alltid på dina målsättningar, på respekt och på förtrolig interaktion. Syftet med vägledningen är att bidra till att din situation tydliggörs och förbättras. Vägledaren kan hjälpa dig att förstå och själv hitta svaren på dina frågor och ge dig stöd i att agera och lösa problemen med egen kraft. Det är fråga om en personlig process. Utgångspunkten för vägledningen är din självbestämmanderätt och processen är tänkt att stödja din egen aktivitet och delaktighet.  

 • Principer för vägledning

  Vägledningen är objektiv och våra vägledare ger stöd oberoende vem du är. Vägledaren har ingen egen agenda. Våra vägledare betjänar hela landet och du behöver inte befinna dig i Helsingforsregionen för att kontakta oss. Vägledningssamtalen är konfidentiella. 

 • Vad vägledning inte är

  Våra vägledare ger dig inga färdiga svar med tanke på dina val i livet, utan stöder dig i att komma på idéer, göra upp egna planer och fatta egna beslut. Vägledaren kan inte heller ta ställning eller fatta beslut i ditt ställe, men hen kan hjälpa dig att överväga olika alternativ. 

  Om du söker svar på detaljfrågor som t.ex. antagningspoäng till en utbildning, undrar över något som gäller en specifik högskolas antagningsprocess eller behöver hjälp med specifika kurser är vi inte rätt personer att vända sig till. Då kan du kontakta högskolorna och deras rådgivningstjäster.

 • Vad är e-vägledning?

  E-vägledning är en form av vägledning på distans. Ett e-vägledningssamtal är som ett vanligt vägledningssamtal, men du sitter inte i samma rum som vägledaren. Du kan också vara anonym om du vill. Studera i Helsingfors erbjuder för tillfället e-vägledning via chate-post och Skype.

  En chat eller en mejlkonversation skiljer sig i viss mån från samtal face-to-face, men precis som under ett vanligt samtal är det så klart fritt fram att ställa extra frågor och säga till om det är något du inte förstår, t.ex. när du chattar med en vägledare. 

  E-vägledning är populärt bl.a. i Danmark. Här finns mer exempel på hur e-vägledning fungerar (på danska).

Vet du inte om ditt problem är studierelaterat? Fritt fram att ta kontakt ändå! Om vi inte kan erbjuda det stöd du behöver försöker vi se till att du kommer i kontakt med någon som kan. 


Våra vägledare 

Mia Ekström
Helena Martin 

Du når vägledarna via kontaktformuläret, via Whatsapp på +358 40 593 43 85, eller per e-post på vagledning@studeraihelsingfors.fi.


Mer info om vårt vägledningsprojekt finns på Om oss-sidan.