Meny

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Arcada erbjuder modern och högklassig utbildning på svenska och engelska. Nära kontakt med arbetslivet, en hands-on approach och ett internationellt sinnelag är nyckeln till högskolans framgång! Hos oss på Arcada studerar du företagsekonomi, media, kultur, idrott, social- och hälsovård eller teknik.

Den virtuella rundvandringen kommer visa dig våra moderna undervisningsmiljöer som bland annat består av en tv-studio, en förlossningssal och en plastfabrik. Du kommer även kunna bekanta dig med studentlägenheter och vår alldeles egna idrottshall! Klicka in dig på alla våra 14 bachelorutbildningar på svenska och våra tre bachelorutbildningar på engelska.

Välkommen till vårt växande campus i Arabiastranden!

 • Företagsekonomi

  Utbildningen i företagsekonomi siktar på att utbilda både nationellt och internationellt inriktade innovativa personer för det moderna näringslivet. Utbildningen ger ett brett baskunnande inom företagsekonomins olika delområden, färdigheter i metodik och informationsbehandling för affärsutveckling samt ett fördjupat kunnande inom ett område enligt eget önskemål.
  Du väljer mellan fyra inriktningar: Marknadsföring, Logistik, Financial Management och Turism.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningen börjar vid 01:45 i videopaketet.

 • Informationsteknik

  Vill du vara med och påverka IT-utvecklingen i Finland samtidigt som du har fria tyglar att själv forma din framtid i yrkeslivet? Vill du kanske skapa en start-up? Som expert inom informationsanalys finns det ingenting som står mellan dig och att förverkliga alla dessa drömmar!
  Studerar du informationsteknik på Arcada fokuserar du från dag ett på kompetenser som du har nytta av i arbetslivet. Du kommer att bli bekväm med att använda dig av webb-, mobil- och molnbaserade plattformar vid mjukvaruutveckling.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningen börjar vid 03:08 i videopaketet.

 • International Business (på engelska)

  The education in International Business aims at educating both nationally and internationally oriented, innovative persons with and an advanced, practical professionalism for the modern commerce and industry. The programme provides you with a solid understanding of the different areas of business administration, skills in methodology and information processing for business development, as well as an advanced knowledge within a specialization option of your choice.
  You will major in Marketing, Logistics, Tourism or Financial Management.
  More than 50% of the International Business students are non-Finnish, which contributes to wealth of perspectives.

  Read more about the programme HERE.

  Information about International Business begins at 05:00 in the video.

 • Energi- och miljöteknik

  Är du intresserad av energi- och miljöfrågor, vill du påverka klimatförändringen och dessutom ha mycket goda chanser att få ett välbetalt jobb efter examen? Utbildningen i energi- och miljöteknik hos Arcada är den enda svenskspråkiga utbildningen inom fastigheters energiteknik, VVS-planering och förnybara energisystem i Finland. Den praktiska sidan av studierna baserar sig på precis de arbetsredskap som du förväntas behärska som utexaminerad och som du kommer att använda dig av i ditt kommande jobb. Innehållet i utbildningen har utvecklats i samarbete med ett tiotal ansedda företag och myndigheter.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningen börjar vid 07:25 i videopaketet.

 • Process- och materialteknik

  Är du nyfiken på produktutveckling? Vill du lära dig hur du designar, utvecklar och analyserar smarta och hållbara produkter med de rätta funktionella materialen?

  Utbildningen i process- och materialteknik på Arcada är en ingenjörsutbildning med ett tydligt fokus – smarta, funktionella material och ingenjörsdesign. Under dina studier kombineras modern polymerteknologi och -processer med hållbar utveckling och design, och du får ett expertkunnande inom produktinnovation med utgångspunkt i funktionella material. Vår utbildning gör dig till en expert inom ett blomstrande område där efterfrågan på ingenjörer är stor.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Du kan bekanta dig mera med denna utbildningen:

 • Mechanical and Sustainability Engineering (på engelska)

  Are you curious about sustainable product development? Would you like to learn how to design, develop and analyze smart and sustainable products by selecting the right engineering materials? The degree programme in Mechanical and Sustainability Engineering at Arcada has a clear focus – smart, functional materials and engineering design. During your studies, modern polymer technology and processes are combines with sustainable development and design, and you become an expert in product innovation based on functional materials. Our degree programme opens the doors to a booming field where engineers are in constant demand.

  Read more about the programme HERE.

 • Ergoterapi

  Som ergoterapeut möter du människor som på grund av olika orsaker, exempelvis sjukdom eller annan skada, har svårt att klara sin vardag på egen hand. Tillsammans löser ni utmaningar i deras vardagliga aktiviteter, sådana aktiviteter som de vill och behöver kunna göra för att vardagen ska fungera och för att livet ska kännas meningsfullt. Aktivitetsvetenskap ligger som grund för utbildningen, vilket ger ett brett perspektiv på interaktionen mellan människan, aktivitet och omgivning i förhållande till hälsa. Du får även färdigheter att jobba som social entreprenör.
  Efter avslutad utbildning uppfyller du kompetenskraven för ergoterapeuter i Europa.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningen börjar vid 09:00 i videopaketet.

 • Fysioterapi

  Som fysioterapeut har du ett självständigt och ansvarsfullt arbete där du kommer i kontakt med människor i alla åldrar. Du arbetar ofta i multiprofessionella team med företrädare för många yrkesgrupper. Fysioterapeuten medverkar till att förbättra människors möjligheter att vara fysiskt aktiva i vardagen samt vara en del av samhällslivet.
  Utbildningen ger dig bred kunskap om människans förmåga att röra sig och faktorer som påverkar människans funktionsförmåga.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningen börjar vid 10:17 i videopaketet.

 • Idrottsinstruktör

  Som idrottsinstruktör får du jobba med att sprida idrottsglädje och sporra människor i alla åldrar till att röra på sig och välja en hälsosam livsstil. Du lär dig om näring, mental träning och idrottspedagogik genom en kombination av teori och praktik. Praktikperioderna och utbyten utomlands förbereder dig för såväl den inhemska som den internationella arbetsmarknaden. Du jobbar med proffs från branschen inom projekt, evenemang och under dina praktikperioder, så du skapar dig ett brett nätverk av kontakter redan under studierna.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningen börjar vid 11:48 i videopaketet.

 • Socionom

  Som socionomstudent lär du dig se människan ur flera olika perspektiv, beakta förändringar i samhället och förstå det sociala samspelets betydelse för människan i olika livsskeden och livssituationer. Under studierna möter du olika brukargrupper som barn, äldre och personer med funktionsvariation och du har möjlighet att under studiernas gång specialisera dig enligt intresse. Vi strävar efter att utbilda företagsamma och innovativa socionomer, vilket ger dig möjligheter att delta i utveckling av det sociala området.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningen börjar vid 13:15 i videopaketet.

 • Film och Media

  Vår utbildning i Film och media har fem olika inriktningar du kan söka till. Inom din inriktning får du insikter i mediabranschen och produktionsarbete ur ett unikt perspektiv och får redan i ett tidigt skede pröva på att arbeta som en del av ett produktionsteam.

  Foto & Klipp – Filmfotografens och klipparens yrke är konstnärligt och i hög grad ett skapande yrke. Du får kompetens att jobba inom olika medier där berättandet med bild och visuella medel står i fokus. Under utbildningen deltar du i produktioner av olika slag så som kortfilmer, dokumentärer, tv-produktioner samt multimediala projekt.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Ljudarbete – Ljudet skapar och förstärker stämningar och känslor tillsammans med det visuella berättandet. Ljudinriktningen inom mediakultur på Arcada ger dig kunskap i fältljud och postproduktion av ljud för dokumentärfilm, fiktion samt i flerkamerasammanhang. Du får lära dig mixa allt från enklare diskussionsprogram till mera krävande musikinspelningar.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Manus & Regi – Som manusförfattare planerar, strukturerar och skriver du manus och utvecklar originalkoncept. Du lär dig metoder för kreativt skrivande, research, manusproduktion, adaption och konceptutveckling. Som regissör har du ett övergripande ansvar i iscensättningen och gestaltningen av berättelser. Du planerar berättelsens audiovisuella utformning tillsammans med manusförfattaren, producenten och det övriga produktionsteamet.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Online Media – I dag produceras, publiceras och delas innehåll omedelbart och kontinuerligt online. Som medianom med inriktningen Online Media har du verktygen att utveckla olika slags innehåll för plattformar i ett konstant föränderligt medielandskap. Utbildningen ger dig ett brett kunnande inom kreativ innehållsutveckling och konceptplanering. Du lär dig också att driva och medverka i såväl små och stora kommunikationsprojekt.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Producentskap – Under studierna lär du dig producera och leda medie- och filmproduktioner genom att delta i produktionsprocessens olika faser från idé till färdig produkt. Du tränas att bli proffs på att driva och organisera olika typer av medieproduktioner. Du kan jobba med olika uppgifter inom produktion, planering, konceptutveckling och produktionsledning.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningarna börjar vid 15:15 i videopaketet.

 • Kulturproducent

  En kulturproducent är en mångsidig problemlösare som har bred kunskap, kan hantera helheter, är nyfiken och alltid vill lära sig nytt. Kultursektorn och de kreativa branscherna fortsätter att växa i snabb takt i hela världen så du kan se fram emot ett mångsidigt jobb och ett brett arbetsfält i en växande bransch. Du kan arbeta som eventmanager eller med kultursatsningar, som producent eller ha ansvar för programverksamhet och tillämpade projekt inom musik, teater, film, bildkonst och dans.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningen börjar vid 15:58 i videopaketet.

 • Barnmorska

  Arcada är den enda högskolan som erbjuder barnmorskeutbildning på svenska i södra Finland. Utbildningen till barnmorska ger dig utmärkta kunskaper i allt från att arbeta i förlossningssal och gynekologisk öppenvård till att ta dig an expertuppgifter inom till exempel sexualrådgivning och mödravård. En del av studierna kan förverkligas utomlands och utbildningen ger EU-kompetens. Som grund för en barnmorskeexamen ger utbildningen dig även en examen som sjukskötare.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningen börjar vid 17:45 i videopaketet.

 • Förstavårdare

  Som förstavårdare hjälper du människor i nöd. Du ska vara i god fysisk kondition och kunna jobba under press men ändå fokusera på det du gör för stunden. Förstavårdaren ansvarar för vården av patienter i alla åldrar oberoende av kultur och bakgrund och ger patienten och anhöriga stöd, information och handledning. Efter att ha övat sig i simulerande situationer i Arcadas Patientsäkerhets- och Lärocenter och på fältet är Arcadas förstavårdare attraktiva proffs på arbetsmarknaden. I förstavårdarens examen ingår även sjukskötarexamen.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningen börjar vid 19:15 i videopaketet.

 • Hälsovårdare

  Målet för utbildningen är att utbilda sakkunniga hälsovårdare med goda kunskaper i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på individ-, grupp och samhällsnivå. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta på mödrarådgivning, barnrådgivning inom skolhälsovård, arbetshälsovård och i rådgivningsverksamhet för äldre i Finland, övriga i Norden eller internationellt. Utöver en hälsovårdarexamen ger utbildningen dig även en examen som sjukskötare.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningen börjar vid 20:45 i videopaketet.

 • Sjukskötare

  Utbildningen ger dig kompetens att fungera i olika vårdsammanhang – allt från öppna mottagningar till intensivvårdsavdelningar. Du kan välja att jobba med barn, ungdomar, vuxna eller äldre i Finland, övriga Norden eller internationellt. Utbildningen till sjukskötare ger EU-kompetens. Vi lägger vikt vid det livslånga lärandet då du kommer att jobba inom en bransch där du ständigt uppdaterar och utvidgar dina kunskaper.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

  Information om utbildningen börjar vid 23:10 i videopaketet.

 • Sjukskötare (tvåspråkig)

  Ser du värdet av att kunna bemöta individen på hens eget modersmål? Vårdvardagen idag är flerspråkig och det finns ett skriande behov av sjukskötare som kan bemöta och vårda patienter på både svenska och finska. Nu har du möjlighet att få de nödvändiga verktygen för att kunna fungera inom olika vårdsammanhang från öppen vård till intensivavdelningar, på de båda inhemska språken.
  Utbildningen erbjuds i samarbete med Diak. Utbildningen är uppbyggd som flexibla studier där ett stort antal distansstudier ingår och med en veckas närstudier per månad. Utbildningen till sjukskötare ger EU-behörigheter.

  Läs mer om utbildningen HÄR.

 • Nursing (på engelska)

  The degree programme in Nursing is aimed at you who enjoy working with people in multi-professional environment, relish responsibility, are willing to develop and are looking for a meaningful job. You can choose to work with children, youth, adults or elderly in Finland, the rest of the Nordic countries or even more internationally. The degree programme in Nursing will qualify students as registered nurses with EU competence. The international programme is built on solid in-house expertise from the parallel programme in Swedish, yet it is unique as it embraces diversity and multicultural values in its teaching.
  The programme is offered jointly with Diaconia University of Applied Sciences (Diak).

  Read more about the programme HERE.

  Information about this programme begins at 24:53 in the video.

En rundvandring på Arcadas campus

Du kan bekanta dig med Arcadas campus med en virtuell rundvandring:

Har du frågor?

Vid frågor gällande antagningen ta gärna kontakt med oss:
tel. 0294 282 699
antagningsservice@arcada.fi
https://www.arcada.fi/sv/ansokan/faq